ZAŠTITITI MAJKE I NEGOVATELJICE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU KOJE ČITAVOG ŽIVOTA BRINU O DECI

Okrugli sto Mreže za podršku majkama i negovateljicama dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima Mreža ima za cilj da doprinese zaštiti majki i negovateljica dece koja zahtevaju specifičnu brigu i negu tokom celog života kroz rad na unapređenju socijalnih politika u ovoj oblasti. Sve članice Mreže će se zalagati za izmenu različitih dokumenata […]

Više