PRISTUP USLUGAMA DUGOTRAJNE NEGE U SRBIJI

U BEOGRADSKOM MEDIJA CENTRU PREDSTAVLJENE SU TUDIJE “PRISTUP USLUGAMA DUGOTRAJNE NEGE U SRBIJI” U OKVIRU PROJEKTA “JAČANJE OTPORNOSTI STARIJIH OSOBA I OSOBA SA INVALIDITETOM TOKOM PANDEMIJE COVID – 19 I BUDUĆIH KATASTROFA Predstavljanje studije Crvenog krsta Srbije U Srbiji je među osobama starijim od 65 godina čak 40,7% onih kojima je potrebna dugotrajna nega zbog […]

Više