KONKURS ZA PISANJE TEKSTOVA O RODITELJSTVU I INVALIDITETU U CRNOJ GORI

Crna Gora Humanitarne akcije i NVO Svet

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore raspisalo je konkurs za pisanje tekstova o roditeljstvu i invaliditetu. Pravo učešća u ovom pozivu imaju roditelji s invaliditetom i roditelji djece s invaliditetom.

Nazivi tekstova i pojedinačne teme u okviru njih mogu biti specifične, mogu se odnositi na lična razmišljanja, iskustva i doživljaje, ali mogu predstavljati i analizu zakonske i druge regulative i sl.

Svi zainteresovani za učešće mogu da do petka, 29. aprila do 15.00 časova pošalju tekst/esej do 1500 riječi na mejl adresu: umhcg2001@gmail.com, s naznakom „Konkurs za pisanje tekstova o roditeljstvu i OSI“. Više informacija dostupno je na linku: https://bit.ly/3iW7i6P. Konkurs se realizuje kroz projekat Roditeljstvo jednako za sve koji sprovodi UMHCG u partnerstvu sa Savezom Slijepih uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja u okviru konkursa za nevladine organizacije raspisanog u oblasti društvene brige o djeci i mladima za 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *