ZAŠTITITI MAJKE I NEGOVATELJICE DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU KOJE ČITAVOG ŽIVOTA BRINU O DECI

Humanitarne akcije i NVO Srbija

Okrugli sto Mreže za podršku majkama i negovateljicama dece sa smetnjama u razvoju i retkim bolestima

Mreža ima za cilj da doprinese zaštiti majki i negovateljica dece koja zahtevaju specifičnu brigu i negu tokom celog života kroz rad na unapređenju socijalnih politika u ovoj oblasti. Sve članice Mreže će se zalagati za izmenu različitih dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivou koji definišu podršku osobama sa invaliditetom i položaj njihovih majki, roditelja i negovateljica i kreiranje neophodnih i inovativnih usluga socijalne zaštite. Takođe, Mreža će pružati dodatnu podršku ženama da se uključe u život zajednice, ekonomski osnaže, ali i angažuju u političkom životu u sredinama u kojima žive.

Pozivamo organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem podrške deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama da se pridruže Mreži.

ProAktivnu mrežu – STAMENA NIJE OD KAMENA realizuje udruženje Evo ruka u partnerstvu sa Ženskim udruženjem kolubarskog okruga, u okviru „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekta Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Snjiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Na okruglom stolu su učestvovale Ana Knežević, predsednica udruženja “Evo ruka”, Jelena Ružić, predsednica Ženskog udruženja kolubarskog okruga I Gordana Plemić, predsednica udruženja “Roditelj”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *