NA DANAŠNJI DAN, PRE 146 GODINA OSNOVANO JE SRPSKO DRUŠTVO CRVENOG KRSTA

Humanitarne akcije i NVO Srbija

Crveni krst Srbije 6. februara 2022. godine obeležava 146 godina postojanja i rada u našoj zemlji.

Inicijator osnivanja Crvenog krsta dr Vladan Đorđević jednom prilikom je rekao:

„Pa kad je pravo, neoboriva istina da smo mi samo trunak merljive materije, a naš život, ma da traje nekoliko stotina godina, samo trenut večnosti, zar nije to prava sreća imati nešto što je kadro tom životu dati vrednost?“

Srpsko Društvo Crvenog krsta je osnovano je 25. januara, po starom, a 6. februara, po novom kalendaru, 1876. godine u Beogradu, u zgradi Beogradske Građanske Kasine na Studentskom trgu. U toj zgradi je danas Jugoslovenska kinoteka. Na zgradi postoji spomen ploča o mestu nastanka najstarije humanitarne organizacije u zemlji, Crvenog krsta Srbije. Inicijator osnivanja Crvenog krsta Srbije bio je dr Vladan Đorđević, a prvi predsednik Društva  Mitropolit Mihajlo Jovanović. Bista dr Vladana Đođevića nalazi se u Spomen sobi, a bista Mitropolita Mihajla Jovanovića u dvorištu sedišta Crvenog krsta Srbije, u Siminoj 19 u Beogradu. Zgrada je sagrađena 1879. godine na zemljištu koje je Crvenom krstu poklonila kraljica Natalija za izgradnju Društvenog doma i od tada nije menjala svoju namenu.

Inicijativu za osnivanje Srpskog Društva Crvenog krsta dr Vladan Đorđević pokrenuo je u vreme Hercegovačkog ustanka. Početkom januara 1876. godine održao je dva javna predavanja o istorijatu i organizaciji privatne pomoći u ratu u evropskim zemljama, a zatim je izradio  detaljan nacrt pravila rada budućeg Društva. Javna predavanja „koja su u korist hercegovačkih ranjenika“  držao je „major dr. Vladan Đorđević, lični lekar Nj.Sv. knjaza srpskog M.M.Obrenovića IV“ u Dvoranama Beogradske Građanske Kasine, a knjiga koju je za tu priliku  štampala Državna štamparija, nosila je naslov “Crven krst na beloj zastavi“.

Arhiepiskop beogradski i mitropolit beogradski Mihajlo, predsednik Privremenog odbora, 21. januara 1876. godine se obratio ministru unutrašnjih dela, inače Predsedniku Ministarskog saveta, danas Vlada, koji je 23. januara dao saglasnost na Pravila Glavnog Srpskog društva za privatnu pomoć ranjenicima i bolesnicima u ratno doba.

Na svečanoj sednici osnivanja Srpskog Društva Crvenog krsta  prisustvovali su  znameniti ljudi tadašnje Srbije kao što su: Josif Pančić, Đorđe Vajfert, Ilija Kolarac, prof. Kosta Stojanović i drugi. Zalaganjem dr Vladana Đorđevića Srbija je potpisala prvu Ženevsku konvenciju što je omogućilo Srpskom Društvu Crvenog krsta međunarodno priznanje, a našu organizaciju svrstalo u 15 prvoosnovanih nacionalnih društava Crvenog krsta u svetu.

Crveni krst Srbije danas ima preko 60.000 volontera, 130.207 članova i 724 zaposlenih u 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama i 2 pokrajinske organizacije i sedištu nacionalnog društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *