ZAGOVARAČKA STRATEGIJA: BESPLATNO ČUVANJE DECE ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

Kragujevac Srbija

U okviru projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje“ koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima iz programa Austrijske razvojne saradnje”, a koji sprovodi Autonomni ženski centar, Oaza Sigurnosti sprovodi zagovaračku strategiju: Besplatno čuvanje dece žena koje su preživele porodično nasilje.

Žene sa iskustvom nasilja u porodici, nakon izlaska iz nasilja se suočavaju sa brojnim problemima. Za izgradnju novog života i osnaživanje potrebno je dosta energije i snage. Mnoge žene koje su živele u nasilju bile su izolovane od prijatelja i porodice i ograničeno ili uopšte nisu imale društveni život. Kako bi se vratile normalnom životu, pored psihološke podrške i ekonomskog osnaživanja potrebno im je olakšati i brigu o deci, pogotovo ako su deca predškolskog uzrasta ili učenici nižih razreda osnovne škole. Žene često ističu da nisu u mogućnosti da rade jer nemaju kome da ostave decu na čuvanje. Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, prikupljani su primeri dobre prakse u zemlji i regionu koji su pokazali da deca koja su svedoci porodičnog nasilja nigde nisu priznata kao posebna kategorija dece sa kojom je potrebno raditi na svim sociološkim aspektima (osim za vreme boravka u Sigurnoj kući). Kako sve besplatne usluge za određene kategorije dece, bilo da su u pitanju vrtići, igraonice, radionice, dnevni boravci…finansira uglavnom Lokalna samouprava, (izuzetno NVO, čije usluge su kratkoročne), potrebno je uticati na Gradsku upravu, kako bi omogućila konstantan rad sa decom iz ove kategorije, bilo kroz besplatan boravk u vrtićima ili kroz igraonice, već postojeće ili novooformljene za ovu namenu. Ono što je karakteristično za ovu decu jeste to što su osetljiva i ranjiva i zahtevaju poseban program rada na ublažavanju i prevazilaženju posledica koje je nasilje ostavilo na njihov razvoj.

Organiozovana su tri sastanka sa predstavnicima Gradske uprave i Centrom Kneginja Ljubica, gde je zagovarana ideju da sa ovom decom rade specijalno obučeni vaspitači. Druga specifičnost je ta što potreba za zbrinjavanjem, odnosno čuvanjem ove dece nije svakodnevna niti celodnvna, već povremena, privremena i po par sati utoku dana. Ovakvim orgnaizovanjem čuvanjem dece majke bi mogle da se posvete sebi, što je važno u postupku osnaživanja, da obave određene administrativne poslove, da se posvete traženju posla i sl. Iimajući u vidu specifičnost ove potrebe (poseban program rada sa ovom decom i provremeni i povremeni karakter) predloženo je uvođenje nove vrste usluga u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou – “Predah – smeštaj za decu svedoke i žrtve nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja”.

Pravni osnov za uvođenje ove vrste usluge je izmena, odnosno dopuna Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca. Drugi model organizovanje ove vrste usluga je i mogućnost da se kroz javno-privatno partnerstvo u pružanje ove usluge uključe i privatna obdaništa uz sufinansiranje ove usluge od strane grada, s tim što bi se na ovaj način rešio samo problem čuvanja dece predškolskog uzrasta.

M. Mijailović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *