ZA STARIJE OD 65 VOZAČKA NA PET GODINA

Kragujevac Srbija Zdravlje

Za starije od 65 godinavaženje vozačke dozvole ograničeno je do pet godina, umesto 10 koliko standardno važi vozačka dozvola. Nakon što vozač napuni 65 godina, dužina trajanja dozvole se smanjuje na 5. Na ovaj način, zakon forsira starije vozače da češće proveravaju svoje zdravstveno stanje i time se osiguraju da ne ugrožavaju ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju!

Čak i ako vozač koji ima između 55 i 65 godina starosti želi da produži vozačku dozvolu, biće mu izdata samo do 65-e godine. Ni vozačima koji imaju više od 55 godina se ne izdaje vozačka dozvola na čitavih 10 godina.

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja, što važi za i za one koji su napunili 65 godina, produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola. Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.

Prema kriterijima Svetske zdravstvene organizacije starost dijelimo na raniju (65 do 74 godine), srednju (75 – 84 godine) i duboku starost (85 i više godina).

Nije lako odrediti životnu granicu za koju se sa sigurnošću može tvrditi da predstavlja godine kada nastupa starost kod čovjeka. Starenje i starost se jasno razlikuju, i dok starenje predstavlja progresivni stalni i postupni proces smanjenja strukture i funkcije organa, sama starost predstavlja određeno životno razdoblje povezano s kalendarskom dobi. Hronološka starost ne odgovara uvek biološkoj starosti, a očuvanje kvaliteta života premašuje značaj dužine života..

Svaki četvrti poginuli učesnik u saobraćaju je lice starije od 65 go­dina.

„Stariji od 65 godina imaju za 50% veću vjerovatnoću da dožive saobraćajnu nezgodu u kojoj će smrtno stradati, od prosečnog rizika za ostatak stanovništva. Stariji od 65 godina najviše smrtno stradaju u svojstvu pješaka”, zaključci su  analiza za bezbednost saobraćaja.

Uz to, stariji ljudi više ginu u saobraćaju kao biciklisti, nego kao vozači automobila, pokazalo je istraživanje.

Postoje tri ključne funkcije za bezbedno upravljanje motornim vozilom: 1) Vid; 2) Kognicija; 3) Motorna funkcija.

Kada je kognicija u pitanju demencija je najozbiljniji poremećaj kod starih. Procenjuje se (demencija) psiholočkim testiranjem – neuropsihološko te­stiranje. U početnom stadijumu ne predstavlja kontraindikaciju za pro­duženje vozačke dozvole uz vremensko ograničenje.

Hronična stanja koja mogu uticati i izazvati i akutni efekat na zdravstveno stanje: oftalmološka oboljenja (katarakta, diabetična retinopathia, macularna degeneracia, glaukom, retinitis pigmentosa, sni­žena oštrina vida i poslije korekcije), kardiovaskularna oboljenja (naročito u kombinaciji sa sinkopom i kognitivnim deficitom, nestabilna angina pectoris, aritimije, kongestivna srčana insuficijencija, karodiomiopathiae), neurološka oboljenja (demencije, MS, Parkinsonova bolest, deficiti kod CVI), sva psihijatrijska oboljenja, endokrinološka oboljenja, muskuloskeletna oboljenja, hronična. bubrežna insuficijencija., sleep apnea.

Kao što je dobijanje vozačke dozvole simbol samostalnosti i zrelosti kod adolescenata, tako je i produženje kod starih simbol samostalnosti i vitalnosti i ima veliki uticaj na kvalitet života i samopouzdanje.

Prema nekim  istraživanjima, vozači stariji od 65 godina najčešći su učesnici saobraćajnih nezgoda. Prema statističkim podacima, lica starija od 65 godina čine uglavnom oko 1/5 ukupnog stanovništva, ali svaki četvrti poginuli u saobraćajnoj nezgodi je lice starije od 65 godina. Naime, oko 25% poginulih i oko 10% povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama su stariji od 65 godina.

Osobe starije od 65 godina imaju slabiji vid, slabiji sluh, smanjenu fizičku snagu i fleksibilnost, hronične bolesti, sporije reagovanje, pamćenje i druge mentalne promjene.

Kod osoba starijih od 60 godina čulo vida smanjuje se za 25%, dok se onima preko 80 godina vidno polje sužava i do 50%.

Za istek roka vozačke dozvole kazna je 10.000 dinara. Ako za 30 dana punite 65 godina, vreme je da produžite vašu vozačku dozvoli kako bi izbegli kaznu. Dešava se da građani zaborave da posle proslave rođendana, više ne mogu da upravljaju svojim automobilom, ako nisu na vreme produžili svoju vozačku dozvolu.

Ako ste napunili 65 godina i morate da produžite svoju vozačku dozvolu, očekuje vas nešto drugačija procedura. Pre svega, potrebno je odraditi lekarski pregled kako bi doktor ustanovio da li ste još uvek zdravstveno sposobni da upravljate motornim vozilom.

Produženje vozačke dozvole posle 65 godina starosti. Važno je da sve odradite pre nego što napunite 65 godina starosti, najmanje mesec dana ranije.

Ako ste napunili 65 godina i morate da produžite svoju vozačku dozvolu, očekuje vas nešto drugačija procedura. Pre svega, potrebno je odraditi lekarski pregled kako bi doktor ustanovio da li ste još uvek zdravstveno sposobni da upravljate motornim vozilom.

Pre nego što se javite na pregled, moraćete da uplatite taksu. Visina takse zavisi od zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja pregled, uglavnom iznosi oko 2000-3000 dinara. Spremite se da provedete par sati obilazeći lekare, jer će vas pregledati neuropsihijatar, oftamolog, psiholog, lekar opšte prakse, a neophodno je i izvaditi krv.

Lekari će pregledati motoriku vašeg tela, vaše psihičko stanje, vid i druge sposobnosti, kako bi se uverili da li ste sposobni da i dalje vozite automobil i da ne ugrožavate bezbednost učesnika u saobraćaju! Na ovakav pregled ste sigurno išli pre nego što ste krenuli u auto školu. Dakle, ovu proceduru ste već prošli, na početku vaše vozačke karijere, a ako ste bili profesionalni vozač, sigurno ste morali na lekarski pregled pre svakog izdavanja dozvole.

Dalja procedura je ista kao i kod standardne promene vozačke dozvole. Pre apliciranja za novu vozačku
dozvolu, morate uplatiti 3 naknade.

Što se tiče naknada i broja žiro računa i poziva na broj, najbolje je posetiti zgradu MUP-a u vašem gradu kako biste uzeli tačne podatke sa oglasne table, jer se pojedini podaci razlikuju od opštine do opštine. Takse uplaćujete u pošti ili banci a uplatnice sačuvajte kako bi ste ih priložili prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole.

Pored uplatnica i izveštaja lekara, za podnošenje zahteva za novu vozačku dozvolu biće vam potrebna i važeća lična karta, kao i stara vozačka dozvola. Svu dokumentaciju ćete predati u lokalnom sedištu MUP-a.

Koliko traje vozačka dozvola za lica starija od 65 godina?

Standardno trajanje vozačke dozvole je 10 godina. Međutim, nakon što vozač napuni 65 godina, dužina trajanja dozvole se smanjuje na 5. Na ovaj način, zakon forsira starije vozače da češće proveravaju svoje zdravstveno stanje i time se osiguraju da ne ugrožavaju ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju!

Čak i ako vozač koji ima između 55 i 65 godina starosti želi da produži svoju dozvolu, biće mu izdata vozačka koja važi samo do njegove ili njene 65-e godine. Dakle ni vozačima koji imaju više od 55 godina se ne izdaje vozačka dozvola na čitavih 10 godina.

Lekarski izveštaj ne sme biti stariji od 6 meseci u trenutku kada odlučite da aplicirate za produženje vozačke dozvole.

MUP Republike Srbije

Ozon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *