USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA

Kragujevac

Odbornici Skupštine grada, na današnjem zasedanju, usvojili su predlog drugog rebalansa budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu. Razlozi za ovaj rebalans nisu loše punjenje budžeta, ni neki problemi sa likvidnošću, već preraspodela rashoda. Prihodi grada Kragujevca, u izveštajnom periodu za prvih devet meseci, ostvaruju se prema predviđenoj dinamici. U prvih devet meseci ostvareno je 65% planiranih prihoda što sa projekcijom na godišnjem nivou čini realizaciju od 87%.

Ova godina jeste bila obeležena epidemijem, jeste bila teška za poslovanje, ali je ekonomski i finansijski posmatrano, bila uspešna. Sve one stope rasta koje su predviđene i na nivou republike su se ostvarile. I naš grad je pratio istu tendenciju, kada govorimo o kragujevačkoj privredi. U tom smislu, porez na zarade koji je osnovni pokazatelj ekonomske aktivnosti u našem gradu se ostvarivao bržom dinamikom od one koja je planirana. Imajući to u vidu, ovim rebalansom povećava se iznos očekivanih prihoda grada Kragujevca od naplate poreza na zarade i to u značajnoj meri, od preko 15%. Dakle, tu smo planirali opreznije, nego što je ova godina, na svu sreću, pokazala. U strukturi prihoda, pokazalo se, da se prihodi od prodaje nepokretnosti nisu ostvarili u predviđenom obimu, i rebalansom je planirano njihovo smanjenje za 22%, odnosno za 450 miliona dinara. Ono što je dobro je da je na licitacijama u oktobru prodato nekoliko građevinskih parcela, tako da će prihodi po tom osnovu biti ostvareni do kraja godine – kazao je Nenad Stanišić, član Gradskog veća za finansije.

miliona dinara za ovu namenu, koja će ovim rebalansom biti uvećana na 420 miliona dinara.

Stanišić je pojasnio da  je osnovni razlog zbog koga  je bio potreban drugi rebalans, činjenica da je za plaćanje po izgubljenim sudskim sporovima bilo potrebno više sredstava nego što je planirano. U budžetu je bilo planirano oko 300 miliona dinara za ovu namenu, koja će ovim rebalansom biti uvećana na 420 miliona dinara.

Ukupan budžet predviđen rebalansom je 9,96 milijardi dinara što je smanjenje od svega 2% u odnosu na planirani budžet za ovu godinu.

Rebalansom je predviđeno više sredstava na pozicijama za komunalne usluge onih preduzeća kojima su povereni poslovi sređivanja zelenih površina i putne infrastrukture ,za krpljenje i asfaltiranje udarnih rupa najviše na gradskim ali i na prigradskim ulicama, kao i povećanje sredstava za sufinansiranje boravka dece u privatnim vrtićima.

Sredstva opredeljena za adaptacije zgrada Centra za socijalni rad i Druge tehničke škole rebalansom će biti prebačena za narednu kalendarsku godinu jer radovi do kraja godine neće biti realizovani.

Kritike opozicije odnosile su se uglavnom na usporenu dinamiku realizacije pojedinih investicija kao i na nedovoljna ulaganja na seoskom području.

Zar nije agrarni budžet kada rekonstruišemo Dom kulture u nekom selu? Kada uradimo atarski put. Kada asfaltiramo neki put na seoskom području. Kada i preko onoga što su ingerencije lokalne samouprave, utičemo da poboljšamo kvalitet struje na seoskom područiju. Neki projekti se nalaze na drugim pozicijama i nisu prikazani kroz agrarni budžet – pojasnio je Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada.

Petrašinović je istakao da  je ohrabrujuće to što su prihodi od poreza na zarade uvećani za 800 miliona dinara. To znači da imamo veći broj zaposlenih, ili su porasle plate, ili smo one koji su bili u sivoj ekonomiji prebacili u legalne tokove. Investicije čine 22% ovog budžeta. Neke su započete, neke će se završiti, negde smo finansirali projekte, neke će biti planirane budžetom za 2022. godinu. Značajno je to što u kapitalnim projektima, Kragujevac ima veliku podršku države, bez koje bi se razvojni projekti i investicije odvijali mnogo sporije i teže, zaključio je Petrašinović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *