STOMATOLOŠKE USLUGE POD OPŠTOM ANESTEZIJOM ZA OSOBE SA MENTALNIM SMETNJAMA

Humanitarne akcije i NVO Kragujevac Srbija Zdravlje

Osobe sa mentalnim ili fizičkim hendikepom koje imaju tegobe sa zubima, koje zbog prirode bolesti ne mogu mirno da sede u stomatološkoj stolici I imaju ogroman strah od popravke I vađenje zuba obično intervencije moraju da rade u totalnoj anesteziji. Takve usluge rade se na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na VMA I na Klinici za stomatologiju Vojvodine. U Kragujevcu je za osobe sa invaliditetom za sada moguće jedino vađenje zuba u totalnoj anesteziji, dok će popravke I dalje morati da rade u Beogradu. Međutim I pored dobre volje Zavoda za stomatologiju koji obezbeđuje prostor I kadrove i gradske uprave koja izdvaja novac da se reši problem nekoliko hiljada osoba sa invaliditetom sve će morati još malo da sačeka.

Biljana Radovanović, predsednica Udruženja “Egal” koje okuplja roditelje dece sa invaliditetom, uglavnom sa mentalnim smetnjama I Udruženja za pomoć osobama sa Daunovim sindromom razgovarala je sa direktorom Zavoda za stomatologiju u Kragujevcu, dr Zoranom Kecojevićem, specijalistom oralne hirurgije o mogućnostima da za ovu decu u Kragujevcu počne da se primenjuje stomatološka intervencija u totalnoj anesteziji. Njima je potrebno da pod totalnom anestezijom, kao da im se radi operacija slepog creva, odjednom poprave, srede I izvade svi problematični zubi. Osobama sa mentalnim smetnjama teško je sprovesti preventivne mere I zato su kod njih zubi često u jako lošem stanju. Ona je navela da je ta usluga potrebna velikom broju dece, ali I odraslih osoba ometenih u razvoju koji imaju više oralnih problema I nego ljudi bez invaliditeta. Osobe sa poteškoćama u razvoju ne mogu jednostavno sesti u stolicu I popraviti zub, a zbog kvarova trpe velike bolove. Njima su potrebne stomatološke usluge u totalnoj anesteziji zato što je kod njih prisutan veliki strah i sa njima ne može da se sarađuje. Toj deci bi trebalo omogućiti da takva usluga zaživi ovde, u Zavodu za Stomatologiju I na Stomatološkom fakultetu u Ktagujevcu. Odlazak do Beograda za njih je previše komplikovan, a naročito povratak posle intervencije u totalnoj anesteziji. Uz to, članovi udruženja su uglavnom siromašni, zbog brige o deci ne mogu da rade I nemaju primanja. Uglavnom žive od socijalne pomoći. Neko od njih ima nadoknadu za tuđu negu I pomoć, a neko nema ni to. Roditelji najpre moraju da zakažu pregled kod oralnog stomatologa u Beogradu, onda da dovedu dete na pregled i zakažu intervenciju na koju se zbog gužve čeka I po nekoliko meseci, I na kraju da dovedu dete na intervenciju I posle toga da ga vrate kući. To je sve problem. Ta deca su odrasla, neka imaju I po više od 40 godina, nisu mala I roditelji ne mogu da ih nose niti da ih autobusom vrate iz Beograda posle anestezije. Zbog svega toga bi I deci I roditeljima bilo mnogo lakše da te intervencije mogu da obave u Kragujevcu.

Direktor Zavoda za stomatologiju, dr Zoran Kecojević, specijalista oralne hirurgije kaže da se stomatološke intervencije iz domena oralne hirurgije u opštoj anesteziji u Kragujevcu izvode I rade po protokolu o saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom. Taj protokol o saradnji je I danas u funkciji I pacijenti se saniraju u opštoj anesteziji, a ta usluga se radi u Kliničkom centru zato što oni imaju operaconi blok i imaju sve uslove za smeštaj tih pacijenata, imaju šok, operacionu salu, opštu anesteziju, anesteziologa I anesteziološkog tehničara. Imaju sve što je bitno za opštu anesteziju. Za sada se tamo zbog korone rade samo hitne oralne hirurške intervencije I vađenje zuba, dok se popravka zuba u opštoj anesteziji ili sedacije u Kragujevcu ne može uraditi. Dr Kecojević ne samo da je upoznat sa situacijom već je za to specijalno edukovan, motivisan i pripremljen. Radio je sa decom sa smetnjama u razvoju I mnogo puta rešavao stomatološke probleme pacijenata sa raznim posebnim potrebama, I dece I odraslih u opštoj anesteziji sa kojima u stomatološkoj ordinaciji nisu mogli da uspostave saradnju. Tu vrstu obuke najpre je prošao tokom specijalizacije iz oralne hirurgije na VMA, gde su petkom imali pacijente sa posebnim potrebama. Iz cele Srbije su dolazili po uputu, jer osim što to radi Stomatološki fakultet u Beogradu, to radi I VMA, pre svega za vojne osiguranike. To je nekada baš mučno bilo, recimo kada pacijent iz Priboja dođe do Beograda, pogotovu kada je ovo vreme zimsko. Zbog toga dr Kecojević ima razumevanja I poznaje probleme osoba sa invaliditetom I njihovih roditelja. Njegova je inicijativa I bila da se za decu I osobe sa mentalnim smetnjama stvori mogućnost da zube popravljaju I vade u najhumanijim uslovima.

Primarna ideja dr Kecojevića koja je bila na putu da se sprovede jeste da se kupi aparat, koji I nije preterano skup, ali koji nije bio trenutno registrovan, jer sva ta aparatura koja se uvozi u zemlju Srbiju mora da prođe I dobije saglasnost Agencije za lekove. To je jedna stomatološka jedinica gde se u jednom koferčetu, da malo pojednostavimo, nalazi sve ono što imate na stomatološkoj stolici. To je transportni aparat koji može da se koristi za popravku zuba pacijenata sa posebnim potrebama u opštoj anesteziji, što bi bio širi domen usluga, da ne moraju više da idu za Beograd. Dr Kecojević očekuje da uskoro bude rešen administrativni problem registracije tog uređaja u Agenciji za lekove I da se potom I Kragujevac uvrsti na listu gradova sa stomatološkim uslugama u opštoj anesteziji za osobe sa invaliditetom I posebno osetljive pacijente.

Inače, pacijentima koji odlaze u Beograd na Stomatološki fakultet po intervenciju u opštoj anesteziji, plaćeni su putni troškovi. Fond to apsolutno pokriva po uputu koji daju lekari u Kragujevcu, sa predlogom za pokrivanje putnih troškova. Problem je u tome što su to pacijenti sa posebnim potrebama koji teško podnose taj put I često su roditelji I staratelji u nezavidnoj situaciji što se tiče prevoza do Beograda I nazad jer to zahteva neki njihov dodatni I fizički I psihološki angažman i to je zaista apsolutno nekomforno. To je najveći problem, nije problem u finansijama. .

U trenutku kada je Dr Kecojević stupio na funkciju direktora Zavoda za stomatologiju I hteo da sprovede ovu ideju, baš tada je započela korona I sve zaustavila. Zaustavljen je I ceo hirurški program u Univerzitetskom kliničkom centru, osim za hitne slučajeve, a posebno za stomatološke pacijente, jer je cela anestezija bila angažovana kao kovid. Tamo je konstantan manjak kadrova, tako da su I zaposleni na stomatologiji išli na ispomoć. Prosto je ova situacija sve to poremetila. Dr Kecojević kaže da je od distributera medicinske opreme dobio uveravanja da će se problem oko registracije aparata u Agenciji za lekove uskoro rešiti I to neće biti problem. Problem neće biti ni novac, ali je problem kovid. Ceo zdravstveni sistem je generalno blokiran I pod velikim pritiskom I opterećenjem. Potrebno je malo vremena da se vidi kada, kako I u kom trenutku će sve ovo proći da u Zavodu za stomatologiju u Kragujevcu mogu da sprovedu sve planirane aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *