SPOJILE SE DIREKTNA I EUROBANKA

Kragujevac Srbija

Eurobank je uspešno sprovela proces pravnog pripajanja Direktne Banke i od danas posluje podnovim imenom – Eurobank Direktna a.d. U skladu sa realizovanim pripajanjem, Eurobank Direktna a.d. kako kažu, reflektuje sinergiju dve snažne finansijske institucije koja sada posluje sa ukupnom aktivom od preko dve milijarde evra i kapitalom od preko 300 miliona evra i time zauzima 6,4 procenta tržišta kredita u Srbiji. Eurobank Direktna a.d., koja posluje uokviru Eurobank Grupe, u Srbiji ima mrežu od 127 ekspozitura širom zemlje.

„Pripajanje Direktne Banke Eurobanci doprinelo je formiranju snažnije idinamičnije finansijske institucije. Uz proširenu poslovnu mrežu, Banka će pružati kompletnu ponudu modernih finansijskih proizvoda i servisa, uzpodizanje standarda kvaliteta usluga, koji će odgovoriti tehnološkim potrebama savremenog korisnika. Eurobank Direktna biće pouzdan partner i siguran izbor mnogih klijenata i važan činilac u održanju stabilnosti domaćeg finansijskog sistema“, rekla je Slavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora.

Kada je u pitanju obavljanje bankarskih poslova, klijenti će imati na raspolaganju sve proizvode i usluge kao i u prethodnom periodu, a svi ugovori i druge obaveze biće nastavljeni na isti način i bez ikakvih izmena u načinu realizacije. Objedinjene ekspoziture će nastaviti da klijentima pripojene Direktne Banke pružaju širok spektar usluga kao i do sada.

Ppripajanje Direktne Banke Eurobanci, je najavljeno u julu kada je saopšteno da će nakon okončanja ove transakcije, akcionari Eurobank kontrolisati oko 70 odstoakcija objedinjene banke, dok će akcionari Direktne imati vlasništvo nad preostalih 30 odsto akcija. Nakon odobrenja svih nadležnih institucija, statusna promena pripajanja završena je u decembru 2021. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *