SPECIJALNE STOLICE ZA GINEKOLOŠKE PREGLEDE ŽENA SA INVALIDITETOM

Humanitarne akcije i NVO Kragujevac Srbija Zdravlje

Kragujevac je jedan od desetak gradova u Srbiji u kome žene sa invaliditetom imaju mogćnost da za ginekološke preglede koriste hidrauličnu ginekološku stolicu. Kragujevčankama sa invaliditetom omogućeni su pregledi lekara na namenskoj ginekološkoj stolici sa podešavanjem visine u Ženskom dispanzeru I ambulanti u Stanovu. Iako su ti pregledi od velikog je značaja za očuvanje i unapređenje njihovog polnog i reprodultivnog zdravlja, lekari kažu da se ginekološkim pregledima odazvao jako mali broj žena sa invaliditetom.

Ova hidraulična ginekološka stolica namenjena je i obolelima od multipleskleroze, paraplegičarima, mladima sa invaliditetom, a pogodna je i za pregled trudnica, starijih i slabije pokretnih žena, kao i obolelih od reumatoidnog artritisa.

Ginekološki sto koji je pristupačan osobama sa invaliditetom postoji u Kragujevcu od 2008.godine, kaže načelnik Dispanzera za žene dr Ivica Magdić. Takođe je I drugi ulaz Dispanzera prilagođen osobama koje se otežano kreću, kako bi mogle da dođu na pregled. Uklonjene su sve arhitektonske barijere, a stolica je smeštena u prvoj ordinaciji. Ipak žene sa hendikepom retko dolaze. Na ginekološke preglede najčešće dolaze slepe I slabovide kao I osobe sa oštećenim i sluhom, dok zaista retko dolaze žene koje su paraplegičari, kvadriplegičari, odnosno osobe u kolicima. Njima je ta specijalna hidraulična stolica dostupna na dva punkta, u Stanovu I u Dispanzeru za žene u Ulici Svetozara Markovića. Stolice su nabavljene da bi I te osobe imale jednaka prava na zdravstvenu zaštitu kao I sve druge koje nemaju invaliditet. Zahvaljujući toj stolici kod osoba sa invaliditetom može da se radi rani skrining, odnosno moguće je rano otkrivanje malignih bolesti. Stolica može da se podiže I spušta, I visina može da se podešava I prilagođava, a tu je I medicinsko osoblje koje je verzirano da pomogne, tako da se ta osoba prilikom pregleda uopšte ne oseti hendikepiranom. To je prilika da žena dođe, na lagan način završi sve potrebne preglede I dobije zdravstvenu zaštitu kao I svi drugi. Dr Magdić predlaže da u saradnji sa organizacijama I udruženjima osoba sa invaliditetom organizuje kompletan sistematski pregled za njihove članice. On misli da svi imaju pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a potrebno je da posebno mi kao društvo izađemo u susret tim osobama, kako bismo im bar malo olakšali život.

Jedna članica udruženja “Egal” koja često odlazi na preglede I kaže da je njeno iskustvo više nego zadovoljavajuće. Ona ima ginekološki karton u ambulanti u Stanovu I njen invaliditet ne zahteva posebne uslove za pregled, ali je čula od prijateljica da hvale hidrauličnu stolicu, da im je tako pregled lakši I da su njom zadovoljne. Gordana ima utisak da žene sa invaliditetom izbegavaju posete ginekologu. Veruje da je razlog tome strah kako će ih lekar prihvatiti, jer je to za žene sa invaliditetom jako osetljiva I emotivno bolna tema. Njena poruka je da uz pomoć lekara u Ambulanti u Stanovu koji su puni razumevanja mogu da prevaziđu strah od pregleda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *