REGIONALNI CENTAR ZA PALIJATIVNU NEGU U KRAGUJEVCU

Kragujevac Srbija Zdravlje

Na šestoj sednici Saveta za zdravlje razmatran je predlog za osnivanje posebne zdravstvene radne grupe radi otvaranja Regionalnog centra za palijativnu negu u Kragujevcu.

Problem palijativne nege nije na najbolji način rešen u našoj zemlji i ukoliko želimo da poštujemo život do samog kraja i da pomognemo porodicama koje imaju teško obolele pacijente moramo da razmišljamo u tom pravcu, istakla je Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i predsednica Saveta. Kako Kragujevac nema sekundarni nivo zdravstvene nege – opštu bolnicu, a nema ni posebno odeljenje za palijativu najbolje bi bilo ići u pravcu osnivanja hospisa koji pripada primarnom nivou zdravstvene zaštite, tako da će zadatak radne grupe u narednom periodu biti da krene u tom pravcu.

Na sednici je pored ostalog bilo reči o organizaciji pedijatrijske ambulante u okviru Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, zbog problema u normativima za rad lekara. Problem će urgentno biti rešen, već od 1. novembra kroz dodatnu kadrovsku obezbeđenost. Grad Kragujevac će preko Odeljenja za javno zdravlje finansirati noćni rad za jednog pedijatra u okviru pedijatrijske ambulante u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

Članovi Saveta za zdravlje razmatrali su i dva prigovora pacijenata, od kojih se jedan odnosio na kvalitet lečenja, a drugi na dostupnost zdravstvene zaštite odnosno radiološku dijagnostiku u okviru primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Prvi prigovor Savet je zbog nenadležnosti prosledio zdravstvenoj inspekciji na postupanje.

Na sednici je razmatran i izveštaj o radu savetnika za zaštitu prava pacijenata za treći kvartal ove godine. Broj prigovora, u odnosu na prethodnu godinu je smanjen, podneto je svega sedam, od kojih je savetnik razmatrao šest. Četiri prigovora su bila osnovana i po njima je savetnik postupao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *