PRVI AŽURIRANI SATELITSKI SNIMAK

Kragujevac Srbija

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković uručio je danas gradonačelniku Kragujevca Nikoli Dašiću, satelitski snimak koji će tek biti publikovan u okviru servisa Geo Srbija.

Bez posedovanja satelitskih snimaka grad Kragujevac je imao 1360 ulica. Nakon nove metodologije koju smo usvojili pre korišćenja satelitskih snimaka, danas je Kragujevac dobio novih 1411 ulica, što znači da sada ima blizu 2800 ulica. Geoprostorni podaci su veoma značajni za planiranje gradova, naročito ovako ambicioznog rukovodstva koji teži da Kragujevac postane „Pametan grad“, rekao je Drašković. Republički geotetski zavod će gradu Kragujevcu biti jedan od prvih saradnika, desna ruka, jer je Kragujevac jedan od naša četiri centra iz koga će se vršiti distribucija svih drugih geoprostornih podataka. Nadam se, uspešnoj i dugoročnoj saradnji, jer podaci kao glavni resurs 21. veka  moraju biti centralizovani, struktuirani i na ispravan način distribuirani, da bismo stvorili onakav efekat kakav želimo da postignemo, poručio je Drašković.

Digitalizacija katastra, odnosno sve što preduzima Republički geodetski zavod nam olakšava posao da uđemo u bilo koju investiciju, kazao je Dašić.

U bilo kakav veliki projekat da uđete koji se tiče izgradnje, mora sve da počiva na čistoj imovini. Nama je neophodno da podaci koje dobijamo iz Katastra budu kvalitetni, brzi, pravi i istiniti, lako dostupni i da se ne gubimo u procedurama. Zahvaljujući tome što je katastar omogućio digitalizaciju  i usluge preneo na jedan nivo elektronskog servisa, danas smo mnogo brže u mogućnosti da odgovorimo bilo kakvom izazovu tog tipa. Da li se radi o dolasku novog investitora, njegovoj izgradnji, investicijama od strane republike, lokalnim investicijama, zahvaljujući upravo brzini i ažurnosti, digitalizaciji koju su oni ponudili, u svemu smo postali mnogo brži.  Među prvima smo ažurirali adresni registar i trudimo se, kazao je Dašić da postignemo dinamiku koju Republički geodetski zavod nameće svojom reformističkim pristupom. Gradonačelnik se zahvalio direktoru Republičkog geodetskog zavoda što je Kragujevac prvi dobio novi satelitski snimak i kazao da će ažurirana mapa na kojoj se nalaze svi novi objekti i promene na terenu u odnosu na 2015. godinu, olakšati posao u budućem planu razvoja grada Kragujevca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *