PRVA DECENIJA CENTRA “KNEGINJA LJUBICA”

Kragujevac Srbija

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac obeležio je deset godina od osnivanja.

U prvoj deceniji postojanja sve aktivnosti Centra bile su usmerene na pružanje podrške ugroženim kategorijama građana. Od osnivanja do danas, različitim vrstama pomoći obuhvaćeno je  9273 korisnika.

Centar Kneginja Ljubica danas pruža sedam usluga, to su Prihvatilište za decu i mlade, Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici „Sigurna kuća“, Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku, Dnevni boravak za decu i mlade sa problemom u ponašanju, Pomoć i negu u kući za odrasle i starije, Dnevni boravak za starije osobe, Savetovalište za brak i porodicu. Odlukom o osnivanju Centra „Kneginja Ljubica“ planirano je licenciranje usluge stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju. O svemu brinu stručni kadrovi koji su posvećeni i odgovorni

Povodom obeležavanja decenije postojanja i rada, u prostorijama Centra održana je svečanost na kojoj je predstavljena retrospektiva decenije rada i postojanja. Pored predstavnika zdravstvenih i drugih institucija, dugogodišnjih partnera Centra, u ime grada, svečanosti je prisustvovala dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu sa saradnicama.

Po modelu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac, druge lokalne samouprave u Srbiji osnovale su svoje ustanove uspostavljajući sličan model funkcionisanja ustanova u oblasti socijalne zaštite, naročito od kada je zakonom  regulisana oblast, jer pružaoci usluga moraju biti licencirani i van centara za socijalni rad koji su u skladu sa zakonom pružioci prava, rekla je dr Damnjanović. Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja Ljubica pruža 7 licenciranih usluga od korisnika maloletnika sa rizičnim ponašanjem preko porodica u riziku pa do brige o najstarijim sugrađanima. Pored brojnih teškoća čak i u periodu pandemije, nijedna usluga nije dovedena u pitanje čak ni privremena prihvatilišta ili usluga geronto domaćica jer su se pokazale kao prioritet u jednoj lokalnoj samoupravi. U planu za sledeću godinu je realizacija usluge stanovanje uz podršku.

Za deceniju postojanja i rada izrađena je prezentacija sa osvrtom na najznačajnije segmente rada Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“.

Kao jedan od prvih centara ovog tipa u Srbiji osnovan od strane lokalne samouprave, Centar se izdvojio kao primer dobre prakse. Prvih deset godina obeležio je čitav niz aktivnosti Centra „Kneginja Ljubica“, kako kroz pružanje usluga i unapređenje sistema socijalne zaštite u našem gradu, tako i kroz pilotiranje novih usluga socijalne zaštite, kaže direktorka Centra Snežana Stevanović. Realizovali smo zadatke propisane zakonima, Odlukom o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca, pravilnicima na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ono što jača ustanovu jesu profesionalni kapaciteti zaposlenih koji su posvećeni i odgovorni. U prilog tome govori funkcionisanje Centra za vreme vanrednog stanja i situacije zbog epidemije Kovid-19, posebno usluga smeštaja u kojem nije bilo nijednog zaraženog korisnika a to je za nas bilo izuzetno značajno, istakla je direkotrka Stevanović. Iza nas je decenija realizovanih projekata, ostvarena je i saradnja sa blizu 400 donatora ali, jačanje naših korisnika posle izlaska iz sistema socijalne zaštite i njihova samostalnost, to je za nas najveći uspeh, zaključila je Stevanović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *