PRAVO NA RAVNOPRAVNOST

Kragujevac Srbija

Postavljanjem štanda u Pešačkoj zoni, deljenjem promotivnog materijala i razgovorom sa građanima, simbolično je obeležen završetak projekta ”Pravo na ravnopravnost između muškaraca i žena kao ključ društvenog uspeha grada Kragujevca“.

Projekat finansira Vlada Švajcarske u okviru programa ”Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne iključenosti – Swiss PRO” a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Partneri Grada Kragujevca na ovom projektu bili su Dom zdravlja Kragujevac, Gradska organizacija Crvenog krsta, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je bio da animiramo mlade pre svega starosti od 10 – 18 godina, da radimo sa njima u okviru radionica. Pored razbijanja stereotipa o rodnim ulogama mladih, fokus je bio i na edukaciji nas koji radimo u institucijama zaduženim za postupanje u oblasti rodne ravnopravnosti, rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja i ženama iz visoko rizičnih grupa. Projekat je opravdao naša očekivanja, preko 750 mladih je učestvovalo na radionicama. U svetlu novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojen 20. maja, lokalne samouprave su ključni partneri u realizaciji javnih politika naše države, a jedan od pripriteta je oblast rodne ravnopravnosti. Grad Kragujevac je u skladu sa novim zakonskim regulativama oformio Savet za rodnu ravnopravnost i Komisiju za rodnu ravnopravnost – kaže Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, kao i ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima života.

Dom zdravlja kao jedan od partnera na projektu organizovao je predavanja u osnovnim školama. Edukatori su bili uglavnom zaposleni iz Razvojnog savetovališta Doma zdravlja, pedijatar, ginekolog, psiholog, medicinske sestre, vršnjački edukatori. Teme su bile rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost, polno prenosive bolesti, planiranje porodice, kontracepcija, nenasilna komunikacija…

Press centar grada Kragujevca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *