POZIV ZA POMOĆ

Kragujevac Srbija

Predstavljen projekat Poziv za pomoć

Od avgusta do decembra ove godine za žene žrtve porodičnog nasilja uokviru projekta ”Poziv za pomoć”, 24 sata biće otvorene SOS linije putem kojih će se pružati pravna i psihološka podrška. Osim SOS telefona 063 10 29 833 i 034 332 042, projektom je predviđena i podrška putem aplikacija WhatsApp, Viber, Skype svim osobama koje imaju problema sa nasiljem u porodici, rečeno je na prezentaciji projekta održanoj u zgradi Gradske uprave. Reč je o projektu koji je podržan od strane UNDP – ja, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost RS, finansiranog od strane Kraljevine Švedske a u realizaciji NVO ”Oaza sigurnosti”.

Grad Kragujevac od 2008. godine intenzivno sarađuje sa ovim civilnimD udruženjem, jednim od prvih potpisnika Protokola o intersektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodicikoji danas broji 17 partnera, kaže dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstevnu i socijalnu zaštitu. Ona je istakla da grad posebnu pažnju poklanja rodnoj ravnopravnosti a naročito zaštiti žrtava porodičnog nasilja. Sigurna kuća je jedan od instrumenataD kao i povezanost između zdravstvenog, socijalnog, pravosudnog, tužilaštva i civilnog sektora. Za ovaj projekat je najvažnija održivost SOS savetovališta koji na raspolaganju ženama žrtvama porodičnog nasilja kao i osobama sa mentalnim poteškoćama mora biti dostupan 24 časa dnevno. U pripremi je izrada novog LAP-a za rodnu ravnopravnost i operativnih planova a važno poglavlje u ovom dokumentu je zbrinjavanja žena i dece žrtava porodičnog nasilja,kazala je dr Damnjanović.Projekat Poziv za pomoć zaokružuje sistem usluga podrške koje grad Kragujevac pruža žrtvama nasilja u porodici i dostizanje nulte tolerancije na nasilje.

Žrtve nasilja, prema statističkim podacima preko 90 procenata čine žene a preko 60 procenata radi se o partnerskom nasilju, kaže Mina Mijailović, predsednica UO Oaza sigirnosti i koordinatorka projekta i dodaje da je projektom predviđeno dvadesetčetvoročasovno pružanje podrške žrtvama nasilja narednih šest meseci iako udruženje od 2008. godine pruža takvu vrstu pomoći svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

Udruženje Oaza sigurnosti nekoliko godina unazad bavi se informisanjem kako prepoznati nasilje i kome se obratiti za pomoć. Nasilnici su često manipulativni, zastrašuju žrtvu i odvraćaju je od traženja pomoći, kaže Vera Simić, advokatica u okviru pravnog savetovališta udruženja.D Težak je put kojim žrtva prođe od prijave pa do konačnog izlaska iz nasilja a najtežu, dodatnu viktimizaciju žrtve prolaze u toku sudskog postupka. U tome imamo pouzdanog
partnera Prihvatilište za žene žrtve porodičnog nasilja u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica, dodaje ona.Inače, Prihvatilište za žene žrtve porodičnog nasilja je regionalnog karaktera i trenutno je popunjen kapacitet, 12 žena i dece je smešteno a budžetska sredstva su opredeljujući faktor za dalje delovanje za narednu godinu kroz LAP, moramo da razvijemo i dodatne mehanizme u svim oblastima koje se tiču osnaživanja žena, stanovanje uz podršku, radno angažovanje, zapošljavanje, rad sa decom kako bi se zaokružio sistem podrške i žrtva se ne vrati počiniocu dela, rečenoje na prezentaciji projekta. Prema podacima, prošle godine Centru za socijalni rad prijavljeno je 1059 slučajeva porodičnog nasilja a u prvatri meseca ove godine 270. Pretpostavlja seD da je pandemija dovela dopovećanja broja prijavljivanja i istovremeno manjeg broja žena u sigurnoj kući.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *