Potpisani ugovori za realizaciju projekata iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite

Kragujevac Srbija

Predstavnici udruženja i organizacija civilnog sektora koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom potpisali su ugovore o finansiranju odnosno, sufinansiranju projekata za 2022. godinu.

Dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu potpisala je ugovore u ime Grada.

Prema rečima dr Damnjanović, u oblasti zdravstvene zaštite, prioritet je dat jačanju kapaciteta stručnih kadrova kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju, organizacijama koje se bave dobrovoljnim davalaštvom krvi, podsticanjem humanosti i očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog zdravlja mladih.

Oblast socijalne zaštite je šarolika i tu imamo udruženja koja daju podršku boračkoj zaštiti, kao i organizacije koje okupljaju i pomažu osobama sa invaliditetom. Ispoštovani su postulati da se sredstva namenski rasporede za jačanje organizacija civilnog sektora koje pružaju podršku vulnerabilnim, odnosno, najugroženijim kategorijama u našem gradu, kazala je dr Damnjanović.

Ove godine su budžetom Grada opredeljena sredstva u iznosu od 750 000 dinara za udruženja iz oblasti zdravstvene zaštite i 700 000 dinara za udruženja iz oblasti socijalne zaštite.

Pet udruženja iz oblasti zdravstvene zaštite i devet udruženja iz oblasti socijalne zaštite su dobila sredstva za svoje projekte. Prioritetni ciljevi su određeni u skladu sa strateškim dokumentima i javnom raspravom, kao i u skladu sa onim sa čime su se udruženja i organizacije civilnog društva složile da je prioritet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *