POTPISAN SPORAZUM SA NACIONALNIM SAVETOM ROMSKE NACIONALNE MANJINE RS

Kragujevac Srbija

U cilju unapređenja i inteziviranja saradnje Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Republike Srbije i Grada Kragujevca potpisan je danas Sporazum. Sa predsednikom Nacionalnog saveta, Daliborom Nakićem, sporazum je u ime grada potpisala dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Grad Kragujevac godinama  unazad apostrofiran je kao primer dobre prakse a to nas dodatno obavezuje i zahteva odgovornost jer je rezultat dugogodišnjeg rada. Lokalnim strateškim dokumentima svih pet oblasti je obuhvaćeno Lokalnim akcionim planom kako je to predviđeno Nacionalnom strategijom za socijalnu inkluziju Roma do 2025. godine, rekla je dr Gordana Damnjanović i istakla da je zadnjih godinu dana zahvaljujući koordinatoru za romska pitanja, radu medijatorke, projektnim aktivnostima i aktivnom civilnom sektoru,  intersektorskoj povezanosti i odgovarajućim budžetom, sa zdravstvene i socijalne zaštite preusmeren i na obrazovna i kulturna pitanja što ukazuje da smo zajedničkim snagama uspeli da prevaziđemo taj početni korak. Zahvalni smo Nacionalnom savetu što je prepoznao sve što Grad Kragujevca radi a današnje potpisivanje Sporazuma posmatramo kao pruženu ruku podrške za novu vrstu saradnje.

Programi integracije Roma jasno su definisani Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016. do 2025. godine i podeljeni su u pet oblasti obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvena i socijalna zaštita. Sve oblasti su podjednako važne a napredak u jednoj oblasti predstavlja napredak i u drugim oblastima. Proces inkluzije Roma u Kragujevcu ide uzlaznom putanjom a za to je odgovorna socijalna politika sa nacionalnog nivoa koja se reflektuje na lokalne samouprave kao i na Grad Kragujevac na čelu sa gradonačelnikom Dašićem i njegovom saradnicom za zdravstvena i socijalna pitanja koji vode odgovornu socijalnu politiku usmerenu na najugroženije građane i nacionalne manjine. Nacionalni savet romske nacionalne manjine  RS je odgovoran i konstruktivan partner gradu Kragujevcu i drugim lokalnim samoupravama a ključ za uspešnu integraciju Roma je na lokalnoj zajednici, istakao je Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta.

Zvaničnom potpisivanju dokumenta prethodio je radni sastanak sa direktorkom Centra za socijalni rad Solidarnost, Jelenom Mitrović, šefom Grupe za rodnu ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, Ivanom Obradović, koordinatorom za romska pitanja Zoranom Pavlovićem i predsednikom Romskog kulturnog centra Gagijem Vasićem. Na radnom sastanku potpisnici sporazuma razgovarali su o mogućnostima za unapređenje saradnje saveta i lokalne samouparve grada Kragujevca kao i o položaju Roma u Kragujevcu i mogućnostima za unapređenje. Razmatrana je dinamika realizacije nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Kragujevcu. U okviru svoje posete predsedniko Nacionalnog saveta Dalibor Nakić obišao je najstarije romsko naselje Liciku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *