POTPISIVANJE PARISKE DEKLARACIJE

PARISKA DEKLARACIJA

Kragujevac Zdravlje

BORBA PROTIV AIDS-a

Kragujevac je kao potpisnik Pariske deklaracije postao jedan od 300 gradova sveta koji se obavezao na intenzivniju borbu za zaustavljanje AIDS-a. Dokument je potpisan online, a potpisali su ga Konstantin Vojtekovič, predstavnik UNAIDS-a iz Kijeva, Andrej Klepikov, izvršni direktor Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, Goran Radisavljević, direktor Timočkog omladinskog centra i dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Potpisivanju Pariske deklaracije prisustvovao je dr Dragan Vasiljević, direktor kragujevačkog Instituta za javno zdravlje.

Saradnja grada Kragujevca sa Kancelarijom za mlade, Organizacijom JAZAS, NVO Stablo i institutom za javno zdravlje, uspostavljenim sistemom – informisanjem, komunikacijom, prihvatanjemgordana , prevencijom stigmatiacije i diskriminacije stavlja nas u korak ispred ostalih, istakla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća, Cilj nam je da u većoj meri promovišemo zdravlje i važnost prevencije. Mladi treba da znaju o bolesti HIV/AIDS-a a svi zajedno možemo da održimo uspešnost prethodnih godina i saradnju sa Global fondom. Ovo potpisivanje je na neki način treći krug i dokumentuje uspešnost u dosadašnjem radu jer smo dugogodišnjom podrškom organizacijama civilnog društva i zvaničnim institucijama ponovo među prvima u borbi protiv HIV/AIDS-a, rekla je dr Damnjanović. Ona je dodala da nam je cilj da u većoj meri promovišemo zdravlje i važnost prevencije i i svi zajedno održimo uspešnost prethodnih godina i saradnju sa Global fondom, glavniom finansijskom organizacijom za borbu protiv HIV/AIDS-a

Potpisivanje Pariske deklaracije nije cilj samo po sebi cilj, jer ona potvrđuje održivost svih onih programa koje sprovode ključni akteri – organizacije koje se bave određenim populacijama i prevencijom zaraznih bolesti HIV/AIDS-a i tuberkuloze., rekao je Andrej Klepikov, iizvršni direktor Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, jedan od potpisnika Pariske deklaracije.

Na Svetski dan borbe protiv side, 1. decembra 2014. godine, gradonačelnici iz celog sveta sastali su se u Parizu kako bi potpisali deklaraciju o okončanju epidemije side u svojim gradovima.Potpisivanjem ovog dokumenta obavezali su se na pojačanje i ubrzanje aktivnosti da u svojim gradovima zaustave epidemiju side. To znači da će se angažovati da se obavezuju da ostvare cilj od 90 – 90 – 90 % koji je postavio UNAIDS – da 90 % ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, da 90 % onih koji saznaju svoj HIV status dobiju antiretroviralnu terapiju, a 90 % ljudi koji su već na terapiji održavaju zdravlje uz redukovani rizik prenosa HIV-a. Pariska deklaracija je i obaveza za veće uključivanje ljudi koji žive sa AIDS-om.

Na našim prostorima Pariska deklaracija počela je da se primenjuje prošle godine i to u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Prvi grad potpisnik Pariske deklaracije u Srbiji je Sombor. Potpisivanje ovog dokumenta u okviru SOS projekta u Srbiji sprovodi Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Asocijacijom Duga iz Šapca, udruženjima Prevent iz Novog Sada i Jazas iz Beograda, uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine i Globalnog fonda i za cilj ima održivost servisa populacija sa povećanim rizikom od HIV/AIDS-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *