OZVANIČENA SARADNJA CENTRA”ISKRA” I UDRUĐENJA OSI

Kragujevac Srbija


U prostorijama Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – Iskra, u prisustvu članova Gradskog veća Gordane Damnjanović i Predraga Stevovića, direktor Sportskog privrednog društva „Radnički“ Bratislav Uraković potpisao je Protokol o saradnji sa predstavnicima 29 udruženja osoba sa invaliditetom. SPD Radnički obavezao se Protokolom da u objektu Iskre ustupi na korišćenje teretane i pres salu za održavanje radionica i obuka za potrebe članova svih udruženja osoba sa invaliditetom u gradu.

SPD Radnički koje gazduje Iskrom, utvrdilo je da taj Centar za sport i rekreaciju OSI ima sklopljen ugovor samo sa šest udruženja, istakao je novoimenovani direktor Bratislav Uraković. Naš cilj je da vrata Iskre otvorimo za sva udruženja OSI, ali i sportskih klubova koji okupljaju osobe sa invaliditetom, koje ćemo naknadno obraditi. Vama je Delta Fondacija i namenila ovaj objekat koji je gradila, poručio je Uraković.

Sport i sportske aktivnosti pre svega doprinose unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. To je jedan širok koncept koji obuhvata psihičko i fizičko stanje pojedinca, stepen socijalne uključenosti i samosvesti, ali i i socijalne odnose jedne zajednice prema tim licima, istakla je Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Grad Kragujevac, podsetila je Damnjanović, prepoznat je na nacionalnom, ali i evropskom nivou kao primer dobre prakse kada se radi o poštovanju ljudskih i manjinskih prava i socijalnoj inkluziji OSI.

Kragujevac, kao pionir u tom poslu, 2016. godine imao je sreću da dobije ovo zdanje, jedinstveno na Balkanu, zbog koncepta sveopšte pristupačnosti i mogućnosti da osobe sa svim vrstama invaliditeta budu dobrodošle i da mogu da se rekreiraju i profesionalno angažuju, naročito kada je paraolimpijski sport u pitanju.

Potpisivanjem Protokola o saradnji sa svim udruženjima osoba sa invaliditetom još jednom promovišemo našu i vašu kuću Centar za sport i rekreaciju Iskra, rekla je Damnjanović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *