ONLINE SHOPPING ZA GRAĐANE

Kragujevac Srbija

Internet trgovina, odnosno elektronska trgovina (e-Commerce) kao sastavni deo elektronskog poslovanja (e-Business) omogućava posetiocu interneta (kupcu) naručivanje proizvoda putem interneta. Pandemija virusa COVID-19, koja je zahvatila čitav svet, a koja i dalje traje, umnogome je izmenila kako navike i ponašanje potrošača, tako i organizaciju i poslovanje kompanija. Elektronska trgovina u Srbiji beleži svoje istorijske rezultate, što se može videti i u mnogim drugim zemljama sveta.

Prema podacima Narodne banke Srbije, broj dinarskih transakcija plaćenih karticom putem interneta se duplirao 2020. u poređenju sa 2019. godinom, tačnije porastao je za oko 103 odsto. Kada govorimo o drugim valutama procenat rasta transakcija plaćenim karticom je značajno manji, EURO za oko 10 odsto, broj transakcija u USD je porastao za 24 odsto, GBP je porasla za 22 odsto, dok CHF beleži pad za oko 8 odsto. Prosečna vrednost porudžbine opada u poslednje dve godine i za 2020. godinu iznosi 2.272 dinara, odnosno 37 EURA ako govorimo o ovoj valuti. Pad prosečne vrednosti je očekivan usled činjenice da je tokom iste godine veliki broj kupaca po prvi put obavio trgovinu na internetu, a u praksi se pokazalo da novi kupci svoje prve kupovine usled nesigurnosti obavljaju u manjim iznosima. Takođe, jedan od faktora koji utiče na povećanje broja kupovina, kao i na presečnu vrednost transakcija, je da se sve više počinju obavljati i kupovine koje ulaze u kategoriju redovnih-svakodnevnih kupovina

Prema istraživanju stavova i potreba građana koje je rađeno u okviru projekta „Razvoj e-trgovine i lokalnih ekosistema u toku pandemije virusa COVID-19“ koji je realizovao IKT Klaster Centralne Srbije, a koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a kojim su anketirani građani Šumadijskog, Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga oko 49% ispitanika internet između ostalog koristi i za trgovinu. Ispitanici su u većini slučajeva (73%) robu plaćali pouzećem. Na pitanje zašto kupuju preko interneta, najveći broj ispitanika je istakao da su razlozi bolja ponuda, niže cene, dostava na kućnu adresu i nedostatak vremena. Sa druge strane najčešće se kupovala odeća i obuća.

Činjenica je da je pandemija doprinela da internet u Srbiji “preko noći” postane jedan od primarnih kanala komunikacije, informisanja i kupovine, ali ostaje da se vidi da li će se rast korišćenja interneta u pomenute svrhe nastaviti i nakon završetka zdravstvene krize koja je pogodila sve zemlje sveta, kao i da se vidi da li će broj digitalnih usluga i servisa biti povećan. Takođe, ostaje otvoreno pitanje i koliko je naša IT industrija spremna da isprati ove trendove svojim rešenjima i proizvodima.

Poslovno udruženje “IKT klister Centralne Srbije”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *