OBRAZOVANJE ROMA PUT DO SMANJENJA SIROMAŠTVA

Humanitarne akcije i NVO Kragujevac Srbija

Sklopljen Sporazum o saradnji sa Fondacijom za obrazovanje Roma

Grad Kragujevac i Fondacija za obrazovanje Roma potpisali su sporazum kojim je ozvaničena saradnja na ostvarivanju mera i aktivnosti u oblasti unapređenja položaja Roma, a u okviru projekta Fondacije „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – Faza II“.

U ime Fondacije za obrazovanje Roma Sporazum je potpisao direktor Redžepali Čupi, a u ime grada Kragujevca dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Sporazum nije samo apel, želja ili potreba naše lokalne samouprave, već ćeon osnažiti grad Kragujevac, da sa Fondacijom za obrazovanje Roma, koja je usko povezana sa glavnim akterima na nacionalnom nivou, zajedno kreiramo nove programe. U ovaj projekat su uključeni nadležna ministarstva, Nacionalna služba za zapošljavanje, civilni sektor, a veliki finansijski impuls dolazi kroz sredstva EU, što će nam pomoći da Kragujevac opravda epitet grada – primera dobre prakse kada je reč o socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih kategorija stanovništva, rekla je Damnjanović. U narednom periodu očekuju nas mnogobrojne aktivnosti i u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, stambenom zbrinjavanju, a ovim sporazumom aktualizujemo zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja. Zašto bismo toliko ulagali u obrazovanje i danas imali 12 visokoobrazovanih mladih Roma i oko 20 sa petim i šestim stepenom stručne spreme, ako kao grad kroz saradnju ne obezbedimo podršku da se oni što lakše zaposle, poručila je članica veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

„Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – Faza II“, projekat je koji predstavništvo fonda za obrazovanje Roma, u Srbiji sprovodi uz podršku Nemačke razvojne saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW uime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Potpisivanjem Sporazuma ozvaničili smo saradnju sa gradom Kragujevcom za implementaciju projekta koji Fondacija za obrazovanje Roma realizuje od 2016. godine. Jedna od tri komponente projekta fokusirana je na zapošljavanje, tako da ćemo zajedno sa Gradom iskoristiti sve naše resurse. kako bi svim našim korisnicima kroz obuke, prekvalifikacije, praksu u firmama i gradskim institucijama, omogućili da razviju kapacitete, postanu konkurenti na tržištu rada i da se što pre zaposle, kazao je direktor FOR, Redžepali Čupi. On je istakao da Fondacija od 2005. godine radi na smanjivanju jaza između romskog i neromskog stanovništva u procesuobrazovanja. Modele su razvili od predškolskog do tercijarnog nivoa obrazovanja, kroz stipendije, dodatne aktivnosti, a program stipendiranja postao je deo javne politike. Tokom 15 godina rada proizveli smo veliki broj kadrova koji sada traže zaposlenje. Pred nama je izazov da zajedno sa državnim institucijama i drugim međunarodnim organizacijama zaokružimo proces i ne dozvolimo, kazao je Čupi, da kadrovi koje smo stvorili odu u Zapadnu Evropu.

Potpisivanju Sporazuma o saradnji prisustvovao je i pomoćnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju, Boris Kovačević, koji je kazao da su za grad Kragujevac imperativ saradnja i mogućnosti koje kroz programe, instrumente i projekte nudi svet, EU i razne međunarodne organizacije, a u cilju unapređenja svakog segmenta života u zajednici i svakog njenog člana. U politikama Evropske unije trenutno su aktuelni održivi razvoj, saobraćajna infrastruktura, zaštita životne sredine, ali ono što je konstanta i osnovni cilj i ono što nas sve obavezuje je briga o čoveku, pogotovo briga o marginalizovanim grupama, istakao je Kovačević, izrazivši zadovoljstvo što je potpisivanjem Sporazuma napravljen još jedan korak ka afirmaciji plemenitih vrednosti, a to su solidarnost, tolerancija, pravo na jednakost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *