MUZIKA I ZVUK KAO LEK

Humanitarne akcije i NVO Kragujevac Muzika Umetnost

      Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija  posle trogodišje pauze  koja je nastala zbog smrti predsednika Milana Grbovića, nastavilo je rad pod dirigentskom palicom novog predsednika Branislava Narandžića. Za kratko vreme renovirane su i potpuno obnovljene i opremljene prostorije udruženja i realizovan prvi projekat “Muzika i zvuk kao lek”.

       “Muzika i uzvuk kao lek” bio je ciklus predavanja i početnih radionica o snimanju zvuka na kojima su se osobe sa invaliditetom upoznale sa mogućnostima snimanja i obrade zvuka ali i osnovama o terapijskom korišćenju muzike za brži oporavak od povreda, lečenje nekih bolesti ili popravljanje raspoloženja, koje se u svetu sve više koristi. 

U radionicama su učestvovale osobe sa invaliditetom, prvenstveno paraplegičari i kvadriplegičari, ali i drugi građani. Edukacija je organizovana u Centru za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom “Iskra” i u prostorijama udruženja.

Kroz ove obuke polaznici su se upoznali sa osnovama snimanja koja bi kroz dodatne edukacije mogli da primene kroz snimanje koncerata, govora i muzikeu studiju ili na terenu , postanu tonski snimatelji i tako omoguće sebi prihode. Po završetku teoretskog dela uslediilo je praktično snimanje čitavog procesa izvođenja imuzičkog dela  koje je izvela Ana Popović profesorka u kragujevačkoj Muzičkoj školi uz pratnju gitare, bas gitare i klavijatura. Snimak je na licu mesta montiran, obrađen i emitovan.

      Analizom stanja na terenu,  tim Udruženja  paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija uočio je da osobama sa invaliditetom nisu pružene jednake mogućnosti kao i ostalim građanima da iskoriste svoje potencijale , da budu društveno korisne i svojim radom ostvare sopstvena primanja. Osobe sa paraplegijom i kvadriplegijom su zdravog uma i imaju jedino ograničene mogućnosti kretanja, tako da postoje poslovi koje bi oni mogli da rade. Zbog specifičnosti problema ovih osoba, Branislav Narandžić, predsednik udruženja došao je na ideju da osmisli i početni i viši nivo edukacije i projekat koji bi ovim osobama pomogao da se obuče iza snimanje  kroz nastavak predavanja u ovoj godini. Nastavkom projekta u narednoj godinii organizovanjem višeg nivoa edukacije nekoliko osoba sa invaliditetom dobiće šansu da završi obuku, počne da radi u lokalnim radio stanicama i da zarađuje. Natavak je predviđen i za drugi deo projekta, a to je terapijska primena muzike u lečenju raznih bolesti. Muzikoterapija sve češće nalazi primenu  u celom svetu. Predavač će biti Branislav Narandžić profesionalni muzički producent, tonski inženjer i stručnjak u IT tehnici sa iskustvom u ovoj oblasti dužim od tri decenije. On je i autor udžbenika koji se koriste polaznici radionica.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *