MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Kragujevac Srbija

Grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kragujevac raspisali su pet javnih poziva u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, za čiju su realizaciju je obezbeđeno 16,7 miliona dinara. Pozivi su namenjeni angažovanju mladih, starijih od 50 godina, osoba sa invaliditetom, Roma… Jedan od poziva namenjen je i nezaposlenima koji žele da započnu sopstveni biznis.

U okviru Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova biće angažovano 15 nezaposlenih osoba sa invaliditetom – u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, kulturne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine. Rok za prijem prijava po ovom konkursu je 31. jul, a rok za preostala četiri javna poziva je 30. septembar.

Raspisana su i dva javna poziva za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem i mlade sa visokim obrazovanjem. Obe mere se realizuju kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira poslodavcu na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do šest meseci za nezaposlene sa srednjom školom. 

Za angažovanje mladih sa visokim obrazovanjem poslodavcu tokom realizacije mere Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto minimalnu zaradu lica uvećanu za 20 posto (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do devet, odnosno 12 meseci.

U okviru javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje obezbeđena su sredstva za 28 lica.  Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji filijale Kragujevac, imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Peta mera aktivne politike zapošljavanja odnosi se na dodelu  subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Kako je javnim pozivom definisano subvencija se odobrava poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru,  registrovanom na teritoriji grada Kragujevca  u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kragujevac i imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama,  stariji od 50 godina,  Romi,  osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja.

Javni konkursi su objavljeni na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs i na sajtu grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *