KRAGUJEVAC SUBVENCIONIŠE BORAVAK U VRTIĆIMA ZA 2.700 DECE

Kragujevac

Odlukom Gradskog veća, grad Kragujevac će subvencionisati boravak u privatnim vrtićima za 2700 mališana, umesto za 2500 koliko je bilo do sada. Do povećanja broja dece kojima se priznaje pravo na naknadu dela troškova boravka u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada došlo je zbog velikog interesovanja roditelja da pitanje smeštaja i boravka deteta reše u privatnim predškolskim ustanovama, broja dece na Listi čekanja, kao i činjenice da se priznavanje prava vrši na osnovu podnetih zahteva roditelja, sve do objavljivanja Jedinstvenog javnog konkursa za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2022/23. godinu.

Grad Kragujevac je, zahvaljujući rebalansu budžeta, za subvencionisanje dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama, obezbedio 355,9 miliona dinara, što mesečno iznosi oko 13 700 dinara po detetu, odnosno 80 odsto od ekonomske cene. Roditelji plaćaju razliku do pune cene koju su prijavili vrtići, a koja se kreće od oko 3.500 dinara, što je na nivou državnih vrtića, do 5.278 dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *