KRAGUJEVAC PRESTONICA KULTURE 2023.GODINE?

Kragujevac Srbija Umetnost

Izgradnja multifunkcionalne dvorane „Šumadija“, preseljenje Biblioteke u prostor koji bi bio adekvatan, osnivanje Kuće „Smaka“ u Domi omladine, bogatiji kulturni sadržaji i nove manifestacije u kultiri sa kojima će Kragujevac konkurisati za prestonicu kulture 2023. godine, bile su neke od tema sastanka predstavnika grada Kragujevca sa Dejanom Savićem, savetnikom predsednika Republike Srbije za kulturu.

Prijemu su prisustvovali Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada, Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu i Mirko Demić, direktor Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“. Želimo da se upoznamo sa situacijom u kulturi naših velikih gradova. Bili smo u Nišu i Novom Sadu, sada smo u Kragujevcu i ono što smo ovde videli i čuli od ljudi koji su nadležni za grad i za kulturu je ohrabrujuće.

Naša želja je da definišemo koje su to manifestacije, koje su to aktivnosti, koji su to infrastrukturni projekti u kulturi koje treba razvijati, i ono na šta bih skrenuo pažnju. to je potreba da se većina tih projekata podvuče pod jedan opšti projekat kojim će Kragujevac konkurisati za prestonicu kulture Srbije. Mislim da će pod tom kapom moći mnogo toga da se završi, da se Kragujevcu omoguće oni kulturni sadržaji koji su neophodni za jedan grad ove veličine – rekao je Dejan Savić. Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu istakao je da je gospodin Savić upoznat sa onim što je do sada urađeno na polju kulture kao i sa osnovnim smernicama kulturne politike koju grad vodi.

Razgovarali smo o novim događajima, o uvećanju budžeta za potrebe kulture, razvoju publike, ali i o problemima sa kojima se susrećemo. Razgovarali smoo objektima u kojima su smeštene ustanove kulture, koji su građeni nenamenski. Bilo je reči i o apliciranju grada Kragujevca na konkurs Ministarstva kulture za prestonicu kulture 2023. godine. U načelu smo se dodirnuli koncepta sa kojim ćemo mi konkurisati, koji je još u fazi razrade, a baza je od praistorije do savremenog doba u koji će biti uključeno više aktera, gde ćemo povezati kulturu i neke druge sektore – rekao je Bjeletić.

Uoči prijema u zgradi gradske uprave, Dejan Savić, savetnik predsednika Repblike Srbije za kulturu posetio je Narodnu biblioteku „Vuk Karadžić“ gde je sa rukovodstvom ove ustanove razgovarao o trenutnim aktivnostima i dugogodišnjem problemu neadekvatnog smeštaja. Biblioteka kao što znate ima infrastrukturni problem jer se nalazi u jednoj zgradi koja nije adekvatna, nije namenska, i pošto za nekoliko dana obeležavamo 155 godina od osnivanja bilo bi krajnje vreme da krenemo u ozbiljniju priču rešavanja ovog problema. Mi ne očekujemo da se to sutra reši, ali očekujemo da se ovo pitanje počne ozbiljno rešavati ili adaptiranjem postojećih objekata kojih ima u gradu ili izgradnjom novog kazao je Mirko Demić, direktor Biblioteke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *