POČINJE JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE DO 2O25.

Kragujevac

Gradsko veće donelo je zaključak o objavljivanju Javnog poziva za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021-2025. godine.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021-2025.godine počinjesutra, 25. novembra i trajaće do 4. decembra 2021. godine. Otvoreni sastanak će se održati 29. novembra 2021. godine u periodu od 10 do 11 sati u sali 105 zgrade Uprave grada.

Svoje predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku građani mogu dostaviti na adresu Gradske uprave za društvene delatnosti, Sekretarijat za društvene delatnosti, Odeljenje za socijalnu zaštitu, Trg slobode br.3, 34000 Kragujevac i u elektronskom obliku na e-mail adresu: lelapetrovic@kg.org.rs. Donošenjem Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021-2025. godine unaprediće se sistem socijalne zaštite u gradu Kragujevcu zajedničkim zalaganjem i kreiranjem programa koji će obezbediti potrebne resurse i osavremeniti pružaoce usluga socijalne zaštite. Uz Javni poziv na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca www.kragujevac.rs u rubrici Javne rasprave, biće objavljen i nacrt Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021-2025. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *