16. MAJ – MEDJUNARODNI DAN SOS TELEFONA

Kragujevac Srbija

 Dan postojanja SOS telefona u Srbiji kao jedne od najvažnijih usluga podrške u borbi protiv nasilja, obeležen je konferencijom za novinare koju je organizovala Mreža Žene protiv nasilja. One su pokrenule i inicijativu da se formira nacionalni SOS telefon koji će biti podrška žrtvama porodičnog nasilja.

Na press konferenciji su učestvovale Mina Mijailović, koordinatorka Mreže i predstavnica Oaze Sigurnosti, iz Kragujevca, Dragana Veljović, koordinatorka Mreže i predstavnica Fenomene, iz Kraljeva i Jasmina Nikolić, iz Viktimološkog društva Srbije Beograd.

U Srbiji danas oko 20 organizacija ima iskustvo pružanja usluge SOS telefona a gotovo polovina je licencirana za ovaj vid podrške ženama. Ono što se posebno izdvojilo u procesu istraživanja sprovedenog ove godine je da finansijska podrška za kontinuirani rad SOS telefona uglavnom dolazi od stranih donatora– 75% a dok se oko 20%  dobija iz budžeta lokalnih samouprava. 

Ukupan br.primljenih poziva u 2021.Ukupan br.osoba koje su se obratile u 2021.
18,7654,332

Podaci Mreže ,,Žene protiv nasilja’’ o ukupnom broju primljenih poziva i osoba koje su se obratile a detaljni prikaz po regionima i gradovima će biti predstavljen na samoj Konferenciji. 

Trenutno, nacionalne SOS linije za žene žrtve nasilja postoje u oko 50 zemalja Evrope i šire, prema podacima WAVE mreže koju predstavlja preko 150 nevladinih organizacija koje se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama i decom.  Nacionalne telefonske linije za žene su među najvažnijim uslugama za one koje su preživele nasilje jer predstavljaju mesta gde se žene najčešće obraćaju da bi dobile hitnu podršku i savetovanje. 

Važno je podsetiti da je prvi SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji uspostavljen još davne 1990. godine i da je od tada ta usluga razvijana u okviru ženskih organizacija. Takođe, na osnovu različitih iskustava širom sveta, preporuka je međunarodnih organizacija da ovu specijalizovanu uslugu treba da pružaju nezavisne ženske organizacije. Zato mnoge organizacije Mreže “Žene protiv nasilja” ističu važnost profesionalnog i efikasnog rada, individualni pristup, veći stepen poverenja i podrške koju pružaju specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Medija centar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *