Kragujevac

PLATFORME ZA PRISTUP MORU OSOBAMA SA INVALIDITETOM U KOLICIMA

Slovenka plaža u Budvi ima obezbeđen pristup moru za osobe sa invaliditetom. Platforma je napravljena pre četiri godine u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u kolicima, navode iz morskog dobra. Javno preduzeće Morsko dobro […]